Procjena uzgojnih vrijednosti za populacije goveda u Hrvatskoj
Nacionalni obračun UV ožujak 2017
 
Izvještaji - Usporedba UV

HOL bik SIM bik
Sklopovi   Svojstva Jedinica        
Mlijeko 1201 dnevna kol. mlijeka kg
  1202 dnevna kol. masti kg
  1203 dnevni sadržaj masti %
  1204 dnevna kol. bjelančevina kg
  1205 dnevni sadržaj bjelančevina %
  1206 dnevni indeks mliječnosti indeks
  3201 broj somatskih stanica log(n)
Meso 2001 neto prirast g/dan      
  2002 klase mesa EUROP      
  2003 indeks mesnatosti ocjena      
  2004 zamaščenost indeks      
  2005 masa toplih polovica kg      
Plodnost 3103 lakoća tel. paternalna ocjena    
  3104 lakoća tel. maternalna ocjena    
  3105 broj mrtvor. tel. paternalni ocjena    
  3106 broj mrtvor. tel. maternalni ocjena    

Hrvatska poljoprivredna agencija
Odjel za procjene UV
Obrada: 13 ožujak 2017
Zadnja promjena: 16 ožujak 2017 u 15:50