Korelacije za X=dnevna kol. bjelančevina po spolu - hol

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. bjelančevina 18,390 18,390 _ *** 1.00 248,538 248,538 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 18,390 18,390 <.0001 *** 0.99 248,538 248,538 <.0001 *** 0.99
dnevna kol. mlijeka 18,390 18,390 <.0001 *** 0.93 248,547 248,538 <.0001 *** 0.93
selekcijski indeks 18,390 18,390 <.0001 *** 0.93 248,538 248,538 <.0001 *** 0.96
dnevna kol. masti 18,390 18,390 <.0001 *** 0.87 248,519 248,519 <.0001 *** 0.87
dob kod prvog telenja 16,703 16,314 <.0001 *** 0.42 215,677 199,554 <.0001 *** 0.26
širina zadnjeg vimena 7,362 7,233 <.0001 *** 0.35 58,828 57,845 <.0001 *** 0.33
visina zad. vimena 7,362 7,233 <.0001 *** 0.27 58,828 57,845 <.0001 *** 0.26
susp. ligament 7,362 7,233 <.0001 *** 0.25 58,828 57,845 <.0001 *** 0.28
položaj zad. sisa 7,362 7,233 <.0001 *** 0.25 58,828 57,845 <.0001 *** 0.22
mlječni karakter 7,362 7,233 <.0001 *** 0.25 58,828 57,845 <.0001 *** 0.27
skupna ocj. mlj.karakter 7,362 7,233 <.0001 *** 0.24 58,828 57,845 <.0001 *** 0.26
zadnje noge pogl.sastrane 7,362 7,233 <.0001 *** 0.24 58,828 57,845 <.0001 *** 0.23
položaj pr. sisa 7,362 7,233 <.0001 *** 0.23 58,828 57,845 <.0001 *** 0.18
skupna ocj. okvir 7,362 7,233 <.0001 *** 0.23 58,828 57,845 <.0001 *** 0.25
skupna ocj. vime 7,362 7,233 <.0001 *** 0.23 58,828 57,845 <.0001 *** 0.26
skupna ocj. noge 7,362 7,233 <.0001 *** 0.21 58,827 57,844 <.0001 *** 0.18
širina zdjelice (opisna) 7,362 7,233 <.0001 *** 0.21 58,828 57,845 <.0001 *** 0.20
visina križa 7,362 7,233 <.0001 *** 0.19 58,828 57,845 <.0001 *** 0.22
visina križa (opisna) 7,362 7,233 <.0001 *** 0.19 58,828 57,845 <.0001 *** 0.21
dubina trupa (opisna) 7,362 7,233 <.0001 *** 0.16 58,828 57,845 <.0001 *** 0.18
zadnje noge pogl.odostraga 7,362 7,233 <.0001 *** 0.13 58,828 57,845 <.0001 *** 0.07
širina prsa 7,362 7,233 <.0001 *** 0.12 58,828 57,845 <.0001 *** 0.21
putice 7,362 7,233 <.0001 *** 0.12 58,828 57,845 <.0001 *** 0.09
broj somatskih stanica 18,390 18,390 <.0001 *** 0.10 248,542 248,538 <.0001 *** 0.14
vezanost pred. vimena 7,362 7,233 <.0001 *** 0.09 58,828 57,845 <.0001 *** 0.05
duljina sisa 7,362 7,233 <.0001 *** 0.08 58,828 57,845 <.0001 *** 0.03
protok mlijeka 10,195 10,191 <.0001 *** 0.08 85,586 85,325 <.0001 *** 0.14
kondicija 7,362 7,233 <.0001 *** 0.08 58,819 57,836 <.0001 *** 0.10
dnevni sadržaj bjelančevina 18,390 18,390 <.0001 *** 0.06 248,539 248,538 <.0001 *** 0.15
pokretljivost 7,362 7,233 <.0001 *** 0.06 58,828 57,845 <.0001 *** 0.10
broj mrtvor. tel. paternalni 152,810 16,095 0.0002 *** 0.03 289,385 172,773 <.0001 *** -0.02
lakoća tel. maternalna 152,810 16,095 0.3348 n.s. -0.01 289,385 172,773 <.0001 *** 0.21
položaj zdjelice 7,362 7,233 0.3727 n.s. -0.01 58,828 57,845 <.0001 *** 0.07
broj mrtvor. tel. maternalni 152,810 16,095 0.0016 ** -0.02 289,385 172,773 <.0001 *** 0.07
dubina vimena 7,362 7,233 0.0017 ** -0.04 58,828 57,845 <.0001 *** -0.12
lakoća tel. paternalna 152,810 16,095 <.0001 *** -0.04 289,385 172,773 <.0001 *** -0.01
dnevni sadržaj masti 18,390 18,390 <.0001 *** -0.14 248,521 248,520 <.0001 *** -0.05
međutelidbeni razmak 13,601 13,508 <.0001 *** -0.18 144,410 140,419 <.0001 *** -0.21

Nacionalni izračun UV - 1701
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)The SGPlot ProcedureThe SGPlot Procedure