Korelacije za X=dnevna kol. mlijeka po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. mlijeka 9,879 9,879 _ *** 1.00 279,252 279,252 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.97 279,240 279,240 <.0001 *** 0.95
dnevna kol. bjelančevina 9,879 9,879 <.0001 *** 0.96 279,240 279,240 <.0001 *** 0.95
dnevna kol. masti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.93 279,214 279,214 <.0001 *** 0.89
selekcijski indeks 9,879 9,879 <.0001 *** 0.91 279,240 279,240 <.0001 *** 0.89
dob kod prvog telenja 9,051 8,802 <.0001 *** 0.50 229,722 214,949 <.0001 *** 0.25
dulj. zad. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.48 68,895 59,460 <.0001 *** 0.52
dulj. pred. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.48 68,895 59,460 <.0001 *** 0.53
skupna ocj. vime 4,488 4,389 <.0001 *** 0.42 68,895 59,460 <.0001 *** 0.40
klase mesa 281,081 7,701 <.0001 *** 0.34 242,639 163,547 <.0001 *** 0.10
širina zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.31 68,895 59,460 <.0001 *** 0.29
susp. ligament 4,488 4,389 <.0001 *** 0.30 68,895 59,460 <.0001 *** 0.33
kut pred. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.29 68,895 59,460 <.0001 *** 0.20
položaj pr. sisa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.28 68,895 59,460 <.0001 *** 0.25
skupna ocj. okvir 4,488 4,389 <.0001 *** 0.27 68,894 59,459 <.0001 *** 0.27
duljina zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.26 68,895 59,460 <.0001 *** 0.20
dubina trupa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.23 68,895 59,460 <.0001 *** 0.26
visina križa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.21 68,895 59,460 <.0001 *** 0.20
smjer zad. sisa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.21 68,895 59,460 <.0001 *** 0.14
čistoća vimena 4,487 4,388 <.0001 *** 0.21 68,878 59,454 <.0001 *** 0.18
visina grebena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.20 68,895 59,460 <.0001 *** 0.19
opseg prsa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.18 68,895 59,460 <.0001 *** 0.21
broj somatskih stanica 9,879 9,879 <.0001 *** 0.15 279,241 279,240 <.0001 *** 0.16
duljina leđa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.15 68,895 59,460 <.0001 *** 0.18
protok mlijeka 4,038 4,036 <.0001 *** 0.13 50,817 50,627 <.0001 *** 0.06
visina papaka 4,488 4,389 <.0001 *** 0.12 68,895 59,460 <.0001 *** 0.12
dnevni sadržaj masti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.05 279,213 279,212 0.0017   -0.01
kut skoč. zgloba 4,488 4,389 0.0064 ** 0.04 68,895 59,460 <.0001 *** 0.05
položaj zdjelice 4,488 4,389 0.0178 * 0.04 68,895 59,460 <.0001 *** 0.10
skupna ocj. mišićavost 4,488 4,389 0.0526 n.s. 0.03 68,895 59,460 <.0001 *** 0.13
lakoća tel. paternalna 262,092 8,849 0.4151 n.s. 0.01 543,976 220,307 0.0011 ** -0.01
indeks mesnatosti 281,081 7,701 0.6532 n.s. -0.01 242,639 163,547 <.0001 *** 0.05
putice 4,488 4,389 0.0568 n.s. -0.03 68,895 59,460 0.0043 ** -0.01
broj mrtvor. tel. maternalni 262,092 8,849 <.0001 *** -0.06 543,976 220,307 <.0001 *** -0.07
lakoća tel. maternalna 262,092 8,849 <.0001 *** -0.07 543,976 220,307 <.0001 *** 0.01
izraž. skoč. zgloba 4,488 4,389 <.0001 *** -0.08 68,895 59,460 <.0001 *** -0.09
skupna ocj. noge 4,488 4,389 <.0001 *** -0.09 68,895 59,460 <.0001 *** -0.07
zamaščenost 281,081 7,701 <.0001 *** -0.10 242,639 163,547 <.0001 *** 0.03
broj mrtvor. tel. paternalni 262,092 8,849 <.0001 *** -0.10 543,976 220,307 <.0001 *** -0.04
dnevni sadržaj bjelančevina 9,879 9,879 <.0001 *** -0.11 279,241 279,240 <.0001 *** -0.06
debljina sisa 4,488 4,389 <.0001 *** -0.16 68,895 59,460 <.0001 *** -0.09
masa toplih polovica 281,081 7,701 <.0001 *** -0.18 242,639 163,547 0.0114   0.01
neto prirast 281,081 7,701 <.0001 *** -0.19 242,639 163,547 0.5464 n.s. -0.00
dubina vimena 4,488 4,389 <.0001 *** -0.21 68,895 59,460 <.0001 *** -0.28
međutelidbeni razmak 8,476 8,241 <.0001 *** -0.26 190,196 181,723 <.0001 *** -0.23
duljina sisa 4,488 4,389 <.0001 *** -0.32 68,895 59,460 <.0001 *** -0.30

Nacionalni izračun UV - 1701
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)The SGPlot ProcedureThe SGPlot Procedure