Korelacije za X=dnevna kol. bjelančevina po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. bjelančevina 9,879 9,879 _ *** 1.00 279,240 279,240 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 9,879 9,879 <.0001 *** 1.00 279,240 279,240 <.0001 *** 1.00
dnevna kol. mlijeka 9,879 9,879 <.0001 *** 0.96 279,252 279,240 <.0001 *** 0.95
dnevna kol. masti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.94 279,214 279,214 <.0001 *** 0.91
selekcijski indeks 9,879 9,879 <.0001 *** 0.92 279,240 279,240 <.0001 *** 0.93
dulj. zad. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.52 68,895 59,460 <.0001 *** 0.53
dulj. pred. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.52 68,895 59,460 <.0001 *** 0.54
dob kod prvog telenja 9,051 8,802 <.0001 *** 0.49 229,722 214,949 <.0001 *** 0.26
skupna ocj. vime 4,488 4,389 <.0001 *** 0.45 68,895 59,460 <.0001 *** 0.41
širina zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.34 68,895 59,460 <.0001 *** 0.30
susp. ligament 4,488 4,389 <.0001 *** 0.31 68,895 59,460 <.0001 *** 0.33
skupna ocj. okvir 4,488 4,389 <.0001 *** 0.30 68,894 59,459 <.0001 *** 0.28
kut pred. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.30 68,895 59,460 <.0001 *** 0.21
klase mesa 281,081 7,701 <.0001 *** 0.30 242,639 163,545 <.0001 *** 0.09
duljina zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.28 68,895 59,460 <.0001 *** 0.21
položaj pr. sisa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.28 68,895 59,460 <.0001 *** 0.25
dubina trupa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.27 68,895 59,460 <.0001 *** 0.27
visina križa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.23 68,895 59,460 <.0001 *** 0.20
čistoća vimena 4,487 4,388 <.0001 *** 0.23 68,878 59,454 <.0001 *** 0.19
visina grebena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.22 68,895 59,460 <.0001 *** 0.20
opseg prsa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.22 68,895 59,460 <.0001 *** 0.23
smjer zad. sisa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.22 68,895 59,460 <.0001 *** 0.15
broj somatskih stanica 9,879 9,879 <.0001 *** 0.18 279,241 279,239 <.0001 *** 0.14
duljina leđa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.17 68,895 59,460 <.0001 *** 0.18
dnevni sadržaj masti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.17 279,213 279,212 <.0001 *** 0.13
visina papaka 4,488 4,389 <.0001 *** 0.15 68,895 59,460 <.0001 *** 0.13
dnevni sadržaj bjelančevina 9,879 9,879 <.0001 *** 0.12 279,241 279,240 <.0001 *** 0.21
protok mlijeka 4,038 4,036 <.0001 *** 0.11 50,817 50,627 <.0001 *** 0.06
skupna ocj. mišićavost 4,488 4,389 <.0001 *** 0.09 68,895 59,460 <.0001 *** 0.14
položaj zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.07 68,895 59,460 <.0001 *** 0.11
kut skoč. zgloba 4,488 4,389 0.0436 * 0.03 68,895 59,460 <.0001 *** 0.05
putice 4,488 4,389 0.5686 n.s. -0.01 68,895 59,460 0.0013 ** -0.01
lakoća tel. paternalna 262,092 8,849 0.0132 * -0.03 543,976 220,306 <.0001 *** -0.02
indeks mesnatosti 281,081 7,701 0.0033 ** -0.03 242,639 163,545 <.0001 *** 0.05
broj mrtvor. tel. maternalni 262,092 8,849 <.0001 *** -0.07 543,976 220,306 <.0001 *** -0.06
lakoća tel. maternalna 262,092 8,849 <.0001 *** -0.08 543,976 220,306 <.0001 *** 0.02
skupna ocj. noge 4,488 4,389 <.0001 *** -0.09 68,895 59,460 <.0001 *** -0.07
zamaščenost 281,081 7,701 <.0001 *** -0.10 242,639 163,545 <.0001 *** 0.03
broj mrtvor. tel. paternalni 262,092 8,849 <.0001 *** -0.11 543,976 220,306 <.0001 *** -0.04
izraž. skoč. zgloba 4,488 4,389 <.0001 *** -0.11 68,895 59,460 <.0001 *** -0.10
debljina sisa 4,488 4,389 <.0001 *** -0.16 68,895 59,460 <.0001 *** -0.08
masa toplih polovica 281,081 7,701 <.0001 *** -0.17 242,639 163,545 0.0002 *** 0.01
neto prirast 281,081 7,701 <.0001 *** -0.19 242,639 163,545 0.6826 n.s. 0.00
dubina vimena 4,488 4,389 <.0001 *** -0.24 68,895 59,460 <.0001 *** -0.28
međutelidbeni razmak 8,476 8,241 <.0001 *** -0.30 190,196 181,722 <.0001 *** -0.24
duljina sisa 4,488 4,389 <.0001 *** -0.33 68,895 59,460 <.0001 *** -0.30

Nacionalni izračun UV - 1701
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)The SGPlot ProcedureThe SGPlot Procedure