Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - sim

Svojstvo/Spol M F Sum
dnevna kol. mlijeka 9,879 279,252 289,131
dnevna kol. masti 9,879 279,214 289,093
dnevni sadržaj masti 9,879 279,213 289,092
dnevna kol. bjelančevina 9,879 279,240 289,119
dnevni sadržaj bjelančevina 9,879 279,241 289,120
dnevni indeks mliječnosti 9,879 279,240 289,119
neto prirast 281,081 242,639 523,720
klase mesa 281,081 242,639 523,720
indeks mesnatosti 281,081 242,639 523,720
zamaščenost 281,081 242,639 523,720
masa toplih polovica 281,081 242,639 523,720
dob kod prvog telenja 9,051 229,722 238,773
međutelidbeni razmak 8,476 190,196 198,672
lakoća tel. paternalna 262,092 543,976 806,068
lakoća tel. maternalna 262,092 543,976 806,068
broj mrtvor. tel. paternalni 262,092 543,976 806,068
broj mrtvor. tel. maternalni 262,092 543,976 806,068
broj somatskih stanica 9,879 279,241 289,120
protok mlijeka 4,038 50,817 54,855
visina križa 4,488 68,895 73,383
duljina zdjelice 4,488 68,895 73,383
širina zdjelice 4,488 68,895 73,383
položaj zdjelice 4,488 68,895 73,383
dubina trupa 4,488 68,895 73,383
opseg prsa 4,488 68,895 73,383
duljina leđa 4,488 68,895 73,383
kut skoč. zgloba 4,488 68,895 73,383
izraž. skoč. zgloba 4,488 68,895 73,383
putice 4,488 68,895 73,383
visina papaka 4,488 68,895 73,383
dubina vimena 4,488 68,895 73,383
dulj. pred. vimena 4,488 68,895 73,383
kut pred. vimena 4,488 68,895 73,383
dulj. zad. vimena 4,488 68,895 73,383
duljina sisa 4,488 68,895 73,383
smjer zad. sisa 4,488 68,895 73,383
debljina sisa 4,488 68,895 73,383
susp. ligament 4,488 68,895 73,383
položaj pr. sisa 4,488 68,895 73,383
skupna ocj. noge 4,488 68,895 73,383
skupna ocj. okvir 4,488 68,894 73,382
skupna ocj. vime 4,488 68,895 73,383
skupna ocj. mišićavost 4,488 68,895 73,383
visina grebena 4,488 68,895 73,383
čistoća vimena 4,487 68,878 73,365
selekcijski indeks 9,879 279,240 289,119
Sum 2,671,057 7,884,967 10,556,024

Nacionalni izračun UV - 1701Pregled uzgojnih vrijednosti - sim

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M dnevna kol. mlijeka 5,262 33.9 1 3806 5,262 5182.10 1125.45 11894.39
dnevna kol. masti 5,251 33.8 1 3793 5,251 212.26 49.72 698.76
dnevni sadržaj masti 5,252 33.8 1 3794 5,252 4.12 2.16 6.81
dnevna kol. bjelančevina 5,258 33.9 1 3798 5,258 177.48 31.72 394.67
dnevni sadržaj bjelančevina 5,259 33.9 1 3798 5,259 3.47 2.24 6.22
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
neto prirast 274,175 1.9 1 7556 274,175 599.49 213.00 1374.00
klase mesa 274,175 1.9 1 7556 274,175 2.48 1.00 5.00
indeks mesnatosti 0       0      
zamaščenost 274,175 1.9 1 7556 274,175 2.54 1.00 5.00
masa toplih polovica 274,175 1.9 1 7556 274,175 299.37 150.00 560.00
dob kod prvog telenja 4,073 33.3 1 2996 4,073 861.60 556.00 1982.00
međutelidbeni razmak 4,532 25.2 1 2488 4,532 435.13 238.00 1138.00
lakoća tel. paternalna 254,307 3.3 1 11151 254,307 1.77 1.00 4.00
lakoća tel. maternalna 254,307 3.3 1 11151 254,307 1.77 1.00 4.00
broj mrtvor. tel. paternalni 254,307 3.3 1 11151 254,307 1.03 1.00 2.00
broj mrtvor. tel. maternalni 254,307 3.3 1 11151 254,307 1.03 1.00 2.00
broj somatskih stanica 5,258 33.9 1 3798 5,258 9.79 5.81 16.10
protok mlijeka 916 19.6 1 750 916 3.41 2.00 5.12
visina križa 1,032 24.9 1 576 1,032 140.06 128.00 158.00
duljina zdjelice 1,032 24.9 1 576 1,032 51.73 42.00 60.00
širina zdjelice 1,032 24.9 1 576 1,032 51.11 42.00 61.00
položaj zdjelice 1,032 24.9 1 575 1,032 5.10 2.00 9.00
dubina trupa 1,032 24.9 1 576 1,032 76.57 63.00 95.00
opseg prsa 631 23.6 1 532 631 194.76 167.00 225.00
duljina leđa 1,031 24.9 1 576 1,031 87.77 74.50 105.00
kut skoč. zgloba 1,031 24.9 1 576 1,031 5.21 2.00 9.00
izraž. skoč. zgloba 1,032 24.9 1 576 1,032 6.25 2.00 9.00
putice 1,032 24.9 1 576 1,032 5.42 2.00 8.00
visina papaka 1,032 24.9 1 576 1,032 5.22 2.00 8.00
dubina vimena 1,031 24.9 1 576 1,031 6.33 3.00 9.00
dulj. pred. vimena 1,031 24.9 1 576 1,031 4.85 1.00 9.00
kut pred. vimena 601 20.7 1 576 601 5.77 2.00 9.00
dulj. zad. vimena 1,031 24.9 1 576 1,031 4.73 1.00 8.00
duljina sisa 1,031 24.9 1 576 1,031 5.26 3.00 9.00
smjer zad. sisa 1,031 24.9 1 576 1,031 4.99 2.00 9.00
debljina sisa 1,031 24.9 1 576 1,031 5.00 2.00 8.00
susp. ligament 1,031 24.9 1 576 1,031 5.98 1.00 9.00
položaj pr. sisa 601 20.7 1 576 601 4.69 2.00 7.00
skupna ocj. noge 1,031 24.9 1 576 1,031 81.77 68.00 93.00
skupna ocj. okvir 1,031 24.6 1 576 1,031 77.39 68.00 89.00
skupna ocj. vime 1,032 24.9 1 576 1,032 80.85 68.00 90.00
skupna ocj. mišićavost 1,032 24.9 1 575 1,032 78.32 68.00 89.00
visina grebena 515 19.4 1 339 515 135.09 123.00 146.00
čistoća vimena 1,001 23.8 1 573 1,001 8.61 1.00 9.00
selekcijski indeks 0       0      
F dnevna kol. mlijeka 200,849 20.7 1 100 200,849 4763.23 915.00 14615.60
dnevna kol. masti 200,278 19.9 1 97 200,278 194.24 25.32 742.98
dnevni sadržaj masti 200,290 19.9 1 98 200,290 4.11 1.50 7.00
dnevna kol. bjelančevina 200,626 20.3 1 99 200,626 160.94 25.01 497.76
dnevni sadržaj bjelančevina 200,637 20.3 1 99 200,637 3.42 2.06 6.22
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
neto prirast 0       0      
klase mesa 0       0      
indeks mesnatosti 0       0      
zamaščenost 0       0      
masa toplih polovica 0       0      
dob kod prvog telenja 144,998 1.0 1 1 144,998 834.16 550.00 2000.00
međutelidbeni razmak 128,187 2.4 1 10 128,187 421.91 167.00 1200.00
lakoća tel. paternalna 481,790 1.7 1 14 481,790 1.73 1.00 4.00
lakoća tel. maternalna 481,790 1.7 1 14 481,790 1.73 1.00 4.00
broj mrtvor. tel. paternalni 481,790 1.7 1 14 481,790 1.02 1.00 2.00
broj mrtvor. tel. maternalni 481,790 1.7 1 14 481,790 1.02 1.00 2.00
broj somatskih stanica 200,622 20.3 1 99 200,622 9.81 3.00 16.29
protok mlijeka 18,983 3.0 1 7 18,983 3.34 2.00 6.73
visina križa 26,600 1.0 1 1 26,600 140.07 120.00 160.00
duljina zdjelice 26,604 1.0 1 1 26,604 51.72 39.00 65.00
širina zdjelice 26,598 1.0 1 1 26,598 50.78 38.00 64.00
položaj zdjelice 26,581 1.0 1 1 26,581 5.13 1.00 9.00
dubina trupa 26,589 1.0 1 1 26,589 76.05 58.00 95.00
opseg prsa 15,192 1.0 1 1 15,192 193.55 159.00 225.00
duljina leđa 26,528 1.0 1 1 26,528 88.02 70.00 110.00
kut skoč. zgloba 26,601 1.0 1 1 26,601 5.22 1.00 9.00
izraž. skoč. zgloba 26,602 1.0 1 1 26,602 6.19 1.00 9.00
putice 26,604 1.0 1 1 26,604 5.34 1.00 9.00
visina papaka 26,600 1.0 1 1 26,600 5.09 1.00 9.00
dubina vimena 26,594 1.0 1 1 26,594 6.31 1.00 9.00
dulj. pred. vimena 26,593 1.0 1 1 26,593 4.57 1.00 9.00
kut pred. vimena 13,032 1.0 1 1 13,032 5.66 1.00 9.00
dulj. zad. vimena 26,594 1.0 1 1 26,594 4.51 1.00 9.00
duljina sisa 26,593 1.0 1 1 26,593 5.38 1.00 9.00
smjer zad. sisa 26,591 1.0 1 1 26,591 4.92 1.00 9.00
debljina sisa 26,594 1.0 1 1 26,594 5.08 1.00 9.00
susp. ligament 26,595 1.0 1 1 26,595 5.98 1.00 9.00
položaj pr. sisa 13,029 1.0 1 1 13,029 4.63 1.00 9.00
skupna ocj. noge 26,590 1.0 1 1 26,590 81.50 68.00 93.00
skupna ocj. okvir 26,265 1.0 1 1 26,265 77.03 68.00 93.00
skupna ocj. vime 26,603 1.0 1 1 26,603 80.20 68.00 93.00
skupna ocj. mišićavost 26,557 1.0 1 1 26,557 78.18 68.00 92.00
visina grebena 10,229 1.0 1 1 10,229 134.59 113.00 153.00
čistoća vimena 24,586 1.0 1 1 24,586 8.51 1.00 9.00
selekcijski indeks 0       0      
Sum 6,236,773 5.8 1 11151 6,236,773 243.69 1.00 14615.60

Nacionalni izračun UV - 1701Pregled uzgojnih vrijednosti - sim

Svojstvo/Genotip Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M dnevna kol. mlijeka 9,879 380.06 515.01 -1275.05 3422.60 106.13 10.65 71.65 147.96 0.37 0.00 1.00
dnevna kol. masti 9,879 14.81 21.04 -52.70 135.95 106.06 10.48 72.26 147.95 0.37 0.00 1.00
dnevni sadržaj masti 9,879 -0.00 0.16 -0.76 0.87 100.61 7.73 63.47 143.06 0.38 0.00 1.00
dnevna kol. bjelančevina 9,879 12.10 15.51 -38.94 101.51 106.31 10.39 72.00 147.95 0.37 0.00 1.00
dnevni sadržaj bjelančevina 9,879 0.01 0.09 -0.53 0.42 100.80 8.22 53.26 137.53 0.38 0.00 1.00
dnevni indeks mliječnosti 9,879 106.26 10.31 72.05 147.94 106.39 10.51 71.51 147.66 0.37 0.00 1.00
neto prirast 281,081 1.76 27.37 -167.83 250.67 100.47 13.60 52.03 147.99 0.52 0.00 1.00
klase mesa 281,081 -0.00 0.12 -0.59 0.80 99.88 13.16 52.05 147.98 0.39 0.00 1.00
indeks mesnatosti 281,081 0.60 7.84 -36.18 43.10 100.51 13.66 52.06 147.97 0.48 0.00 1.00
zamaščenost 281,081 0.01 0.03 -0.15 0.17 100.70 13.07 52.04 147.97 0.25 0.00 0.97
masa toplih polovica 281,081 0.90 14.29 -91.32 114.79 100.43 13.59 52.02 147.98 0.52 0.00 1.00
dob kod prvog telenja 9,051 -0.30 47.23 -228.84 251.20 97.86 10.29 52.17 147.85 0.30 0.00 1.00
međutelidbeni razmak 8,476 -6.56 8.49 -56.89 29.07 92.13 11.42 52.03 140.25 0.20 0.00 0.99
lakoća tel. paternalna 262,092 -0.00 0.04 -0.25 0.43 99.46 12.07 52.03 147.99 0.14 0.13 1.00
lakoća tel. maternalna 262,092 -0.00 0.03 -0.32 0.26 98.99 11.01 52.02 147.97 0.15 0.14 1.00
broj mrtvor. tel. paternalni 262,092 0.00 0.01 -0.06 0.05 99.89 12.46 52.02 147.97 0.11 0.10 1.00
broj mrtvor. tel. maternalni 262,092 -0.00 0.01 -0.06 0.05 99.81 12.00 52.02 147.98 0.11 0.11 1.00
broj somatskih stanica 9,879 0.04 0.44 -1.80 1.92 100.14 7.73 67.54 133.24 0.37 0.00 1.00
protok mlijeka 4,038 0.01 0.08 -0.42 0.44 100.77 8.02 58.86 142.98 0.22 0.00 0.99
visina križa 4,488 -0.23 1.07 -5.69 4.51 100.24 9.21 53.34 140.97 0.24 0.00 0.98
duljina zdjelice 4,488 0.08 0.56 -3.45 2.90 100.98 9.51 52.08 147.69 0.22 0.00 0.98
širina zdjelice 4,488 0.17 0.61 -3.27 2.98 102.43 10.11 52.12 147.64 0.22 0.00 0.98
položaj zdjelice 4,488 0.03 0.17 -0.79 0.97 100.03 10.30 52.30 147.90 0.16 0.00 0.94
dubina trupa 4,488 0.04 0.90 -6.27 3.96 101.74 9.22 52.06 141.92 0.23 0.00 0.98
opseg prsa 4,488 0.29 2.38 -14.02 11.46 101.33 9.38 52.11 145.40 0.23 0.00 0.99
duljina leđa 4,488 -0.29 1.04 -4.64 6.21 99.81 9.30 60.80 147.92 0.23 0.00 0.98
kut skoč. zgloba 4,488 0.01 0.11 -0.64 1.06 99.76 9.61 52.08 147.98 0.13 0.00 0.91
izraž. skoč. zgloba 4,488 -0.05 0.15 -1.01 0.94 98.16 10.67 52.04 147.96 0.14 0.00 0.93
putice 4,488 0.02 0.13 -1.42 0.82 100.87 9.75 52.02 147.94 0.14 0.00 0.93
visina papaka 4,488 0.05 0.12 -0.85 0.72 103.14 10.36 52.03 147.94 0.13 0.00 0.91
dubina vimena 4,488 -0.07 0.21 -1.61 1.33 98.67 10.33 52.03 147.96 0.17 0.00 0.96
dulj. pred. vimena 4,488 0.23 0.38 -1.28 1.62 105.33 10.91 62.19 145.08 0.22 0.00 0.98
kut pred. vimena 4,488 0.04 0.13 -0.79 0.95 102.71 10.75 52.04 147.97 0.10 0.00 0.94
dulj. zad. vimena 4,488 0.23 0.38 -1.29 1.79 105.17 10.74 61.87 147.74 0.22 0.00 0.98
duljina sisa 4,488 -0.08 0.22 -1.18 1.16 96.34 10.67 52.09 147.91 0.17 0.00 0.96
smjer zad. sisa 4,488 -0.01 0.16 -1.02 1.29 100.94 10.00 52.06 147.97 0.14 0.00 0.94
debljina sisa 4,488 -0.03 0.16 -0.71 1.14 97.50 10.13 52.75 147.96 0.15 0.00 0.94
susp. ligament 4,488 0.02 0.13 -0.99 0.65 102.54 10.54 52.03 147.90 0.12 0.00 0.91
položaj pr. sisa 4,488 0.05 0.11 -0.54 0.92 104.11 10.43 52.23 147.97 0.10 0.00 0.92
skupna ocj. noge 4,488 0.00 0.08 -0.64 0.48 100.58 9.76 52.03 147.94 0.09 0.00 0.86
skupna ocj. okvir 4,488 -0.02 0.35 -1.41 1.44 101.24 9.79 62.10 142.75 0.23 0.00 0.98
skupna ocj. vime 4,488 0.07 0.18 -0.89 0.95 104.76 11.24 52.11 147.93 0.14 0.00 0.94
skupna ocj. mišićavost 4,488 0.15 0.66 -4.11 3.25 101.16 10.76 52.04 147.83 0.20 0.00 0.97
visina grebena 4,488 -0.20 1.05 -5.55 4.52 100.39 9.20 53.38 141.77 0.24 0.00 0.98
čistoća vimena 4,487 0.03 0.13 -0.75 0.62 102.75 11.02 52.05 147.88 0.11 0.00 0.90
selekcijski indeks 9,879 53.78 4.58 36.14 75.22 104.17 10.38 64.15 147.85 0.37 0.00 1.00
F dnevna kol. mlijeka 279,252 74.52 574.97 -2631.11 4555.81 99.77 11.94 52.09 147.98 0.61 0.00 0.93
dnevna kol. masti 279,214 2.26 23.95 -108.98 194.43 99.77 11.93 52.10 147.98 0.59 0.00 0.92
dnevni sadržaj masti 279,213 -0.01 0.25 -1.57 1.65 99.97 12.09 52.03 147.97 0.63 0.00 0.95
dnevna kol. bjelančevina 279,240 2.38 17.84 -84.70 139.15 99.76 11.92 52.08 147.98 0.60 0.00 0.92
dnevni sadržaj bjelančevina 279,241 -0.00 0.14 -0.66 1.40 99.97 12.08 52.08 147.99 0.64 0.00 0.94
dnevni indeks mliječnosti 279,240 99.76 11.75 52.08 147.98 99.77 11.98 52.35 147.66 0.60 0.00 0.92
neto prirast 242,639 -0.28 19.04 -211.24 189.44 99.45 9.53 52.02 147.98 0.31 0.00 0.65
klase mesa 242,639 0.00 0.09 -0.58 0.90 100.13 10.43 52.05 147.98 0.25 0.00 0.62
indeks mesnatosti 242,639 -0.04 5.49 -30.33 34.78 99.40 9.59 52.13 147.93 0.29 0.00 0.64
zamaščenost 242,639 0.00 0.02 -0.10 0.10 99.19 10.56 52.38 145.67 0.16 0.00 0.48
masa toplih polovica 242,639 -0.12 9.93 -109.95 95.43 99.48 9.51 52.02 147.98 0.31 0.00 0.65
dob kod prvog telenja 229,722 9.92 55.27 -571.64 275.62 100.16 11.66 52.01 147.92 0.44 0.00 0.72
međutelidbeni razmak 190,196 -0.47 8.81 -53.09 34.19 100.36 11.88 52.04 147.14 0.26 0.00 0.57
lakoća tel. paternalna 543,976 0.00 0.04 -0.23 0.34 100.20 11.65 52.04 147.98 0.16 0.13 0.45
lakoća tel. maternalna 543,976 0.00 0.04 -0.43 0.36 100.48 12.30 52.01 147.99 0.17 0.14 0.48
broj mrtvor. tel. paternalni 543,976 0.00 0.01 -0.05 0.04 100.07 11.70 52.02 147.94 0.13 0.10 0.36
broj mrtvor. tel. maternalni 543,976 -0.00 0.01 -0.05 0.04 100.10 11.96 52.03 147.96 0.13 0.11 0.38
broj somatskih stanica 279,241 0.04 0.69 -3.47 3.08 100.00 12.12 52.06 147.87 0.61 0.00 0.92
protok mlijeka 50,817 -0.00 0.12 -0.68 0.95 99.92 12.16 52.05 147.98 0.35 0.00 0.74
visina križa 68,895 -0.26 1.42 -8.15 8.16 99.98 12.12 52.05 147.96 0.37 0.00 0.68
duljina zdjelice 68,895 0.02 0.71 -4.10 4.71 99.94 12.08 52.04 147.97 0.33 0.00 0.61
širina zdjelice 68,895 0.01 0.73 -4.26 4.61 99.84 12.06 52.04 147.97 0.32 0.00 0.60
položaj zdjelice 68,895 0.03 0.20 -1.04 1.15 100.00 12.09 52.05 147.95 0.22 0.00 0.48
dubina trupa 68,895 -0.14 1.19 -7.68 6.60 99.89 12.10 52.03 147.96 0.36 0.00 0.67
opseg prsa 68,895 -0.07 3.08 -17.86 18.81 99.91 12.08 52.04 147.96 0.35 0.00 0.70
duljina leđa 68,895 -0.27 1.35 -7.41 8.37 100.01 12.10 52.06 147.97 0.34 0.00 0.63
kut skoč. zgloba 68,895 0.01 0.14 -0.65 0.82 100.01 12.09 52.07 147.96 0.18 0.00 0.44
izraž. skoč. zgloba 68,895 -0.02 0.16 -0.96 0.77 100.12 12.04 52.04 147.92 0.20 0.00 0.46
putice 68,895 0.01 0.16 -1.09 0.72 99.97 12.02 52.03 147.89 0.19 0.00 0.45
visina papaka 68,895 0.01 0.13 -0.82 0.68 99.80 12.04 52.04 147.93 0.18 0.00 0.43
dubina vimena 68,895 -0.04 0.24 -1.50 1.11 100.09 12.06 52.04 147.92 0.25 0.00 0.51
dulj. pred. vimena 68,895 0.03 0.42 -1.91 1.84 99.65 11.98 52.10 147.81 0.33 0.00 0.61
kut pred. vimena 68,895 0.01 0.14 -0.80 0.89 99.82 12.00 52.04 147.97 0.13 0.00 0.44
dulj. zad. vimena 68,895 0.03 0.42 -1.97 1.89 99.66 12.00 52.09 147.85 0.33 0.00 0.61
duljina sisa 68,895 0.00 0.25 -1.16 1.15 100.24 12.03 52.10 147.90 0.24 0.00 0.51
smjer zad. sisa 68,895 -0.03 0.19 -1.05 1.22 99.93 12.04 52.05 147.97 0.20 0.00 0.47
debljina sisa 68,895 0.01 0.18 -0.83 1.04 100.16 12.07 52.11 147.95 0.21 0.00 0.48
susp. ligament 68,895 -0.02 0.14 -0.86 0.58 99.84 12.04 52.04 147.77 0.17 0.00 0.43
položaj pr. sisa 68,895 -0.00 0.13 -0.63 0.91 99.72 11.97 52.07 147.97 0.13 0.00 0.42
skupna ocj. noge 68,895 -0.00 0.09 -0.53 0.39 99.97 12.10 52.04 147.83 0.14 0.00 0.38
skupna ocj. okvir 68,894 -0.07 0.43 -2.47 2.56 99.92 12.10 52.05 147.96 0.35 0.00 0.64
skupna ocj. vime 68,895 -0.01 0.19 -0.96 1.06 99.69 11.96 52.07 147.95 0.20 0.00 0.47
skupna ocj. mišićavost 68,895 0.07 0.74 -3.61 4.17 99.92 12.03 52.07 147.95 0.29 0.00 0.55
visina grebena 68,895 -0.24 1.38 -7.94 8.01 99.97 12.12 52.05 147.96 0.36 0.00 0.67
čistoća vimena 68,878 -0.01 0.14 -0.89 0.48 99.83 11.99 52.03 142.30 0.16 0.00 0.41
selekcijski indeks 279,240 51.87 5.30 29.23 79.25 99.85 12.02 52.18 147.94 0.60 0.00 0.92
Sum 10,556,024 6.91 98.57 -2631.11 4555.81 100.00 11.93 52.01 147.99 0.33 0.00 1.00

Nacionalni izračun UV - 1701