Statistika logičkih kontrola podataka
Analiza ulaznih podataka - FENOTIP

Opis kontrole Tabela N %
Arhivski podaci arhiv.ce_hol 321589 69.18
Novi podaci pod.merit_orig_new 143438 30.86
Broj zajedničkih podataka pod.merit_orig_sum_dupli 183 0.04
Ulazna tabela proizvodnih podataka pod.merit_orig 464844 100.00
Duplicirani zapisi po source sa razl. parity pod.err50 9 0.00
Nedostaje ID životinje u ANIMAL tabeli pod.err1 808 0.17
Nepoznati vlasnik pod.err_id_no_owner 3 0.00
Nedostaje dat.rođenja pod.err3 0 0.00
ID različit od HR pod.err4 55 0.01
Spol različit od 1 i 2 pod.err5 0 0.00
Lakoća telenja oznake 0,7,8,9 pod.err6 16058 3.45
Mrtvorođena telad oznake 0,7,8,9 pod.err7 6126 1.32
Redni broj laktacije >10 pod.err8 174 0.04
Nepoznata regija pod.err9 28 0.01
Test duplih zapisa po kravi = 0 pod.err10 0 0.00
Krave koje imaju po telenju 3 i više teladi pod.err11 476 0.10
Nepoznati datum rođenja majke pod.err12 2950 0.63
Godina telenja <1994 pod.err13 14 0.00
Parity=1 and (age<18 or age>40) pod.err14 3589 0.77
Parity=2 and (age<32 or age>56) pod.err15 5426 1.17
Parity=3 and (age<44 or age>72) pod.err16 4148 0.89
Parity=4 and (age<56 or age>90) pod.err17 2180 0.47
Parity=5 and (age<68 or age>108) pod.err18 1149 0.25
Parity=6 and (age<80 or age>122) pod.err19 689 0.15
Parity=7 and (age<92 or age>132) pod.err20 419 0.09
Parity=8 and (age<104 or age>142) pod.err21 262 0.06
Parity=9 and (age<119 or age>150) pod.err22 173 0.04
Parity=10 and (age<128 or age>162) pod.err23 68 0.01
Nepoznati otac ili majka teleta pod.err24 23173 4.99
Lokacija sa <3 teleta po godini teljenja pod.err25 61762 13.29
Brisanje podataka po periodu i regiji pod.err26 28854 6.21
Lokacija sa <3 teleta po godini teljenja-final pod.err27 47 0.01
Broj zapisa u vrednovanju pod.merit1 304829 65.58

cattle - hol - ce - 1703