Statistika logičkih kontrola podataka
Analiza ulaznih podataka - FENOTIP

Opis kontrole Tabela N %
Početan broj zapisa merit_orig 420537 100.00
-ID nije prisutan u tabeli ANIMAL merit_err1 11 0.00
-stadij laktacije > 180 merit_err2 231749 55.11
-nepoznat datum rođenja krave merit_err3 0 0.00
-krava ima pogrešan spol merit_err4 5 0.00
-nepoznati ID merit_err5 0 0.00
-nepoznati datum teljenja merit_err6 0 0.00
-nepoznati datum kontrole merit_err7 0 0.00
-nepoznati vlasnik merit_err19 1 0.00
-protok mlijeka nije u intervalu [0.5, 14.0] merit_err36 3213 0.76
-dnevna količina mlijeka nije u intervalu [3.0, 50.0] merit_err31 501 0.12
-godina rođenja nije u intervalu [1990,2017] merit_err15 0 0.00
-godina teljenja nije u intervalu [2002,2017] merit_err16 0 0.00
-trajanje laktacije nije u intervalu [5,180] merit_err17 904 0.21
-starost izvan granica: age<18 or age>40 merit_err20 2104 0.50
-lokacije sa manje od 3 krave po godini teljenja merit_err40 10609 2.52
-različit datum teljenja kod istog rednog broja teljenja merit_err42 134 0.03
Konačno stanje za izračun UV merit1 171306 40.74

cattle - hol - ms - 1703