Statistika logičkih kontrola podataka
Analiza ulaznih podataka - FENOTIP

Opis kontrole Tabela N %
Početan broj zapisa merit_orig 4418444 100.00
-ID nije prisutan u tabeli ANIMAL merit_err1 15239 0.34
-redni broj laktacije nije u intervalu [1,10] merit_err2 2329 0.05
-nepoznat datum rođenja krave merit_err3 224 0.01
-krava ima pogrešan spol merit_err4 57 0.00
-nepoznati ID merit_err5 0 0.00
-nepoznati datum teljenja merit_err6 30860 0.70
-nepoznati datum kontrole merit_err7 0 0.00
-nepoznata regija merit_err8 69114 1.56
-nepoznato stado merit_err19 0 0.00
-parcijalna količina mlijeka nije u intervalu [1.5, 25.0] merit_err30 41996 0.95
-dnevna količina mlijeka nije u intervalu [3.0, 50.0] merit_err31 205381 4.65
-sadržaj masti nije u intervalu [1.5, 7.0] merit_err32 175173 3.96
-sadržaj proteina nije u intervalu [1.5, 7.0] merit_err33 99522 2.25
-sadržaj ureje nije u intervalu [1.0, 70.0] merit_err34 265934 6.02
-izlučeni podvojeni zapisi merit_err98 116710 2.64
-nepoznata količina mlijeka merit_err9 34112 0.77
-nepoznati sadržaj masti merit_err10 175173 3.96
-nepoznati sadržaj proteina merit_err11 99522 2.25
-nepoznati broj som.stanica merit_err12 100471 2.27
-nepoznati sadržaj ureje merit_err13 265934 6.02
-nepoznate količine mlijeka, masti, proteina i broja som.stanica merit_err14 1104 0.02
-godina rođenja nije u intervalu [1990,2016] merit_err15 73 0.00
-godina teljenja nije u intervalu [2004,2017] merit_err16 25271 0.57
-trajanje laktacije nije u intervalu [5,400] merit_err17 475205 10.76
-starost izvan granica: parity=1 and (age<18 or age>37) merit_err20 42514 0.96
-starost izvan granica: parity=2 and (age<32 or age>58) merit_err21 28916 0.65
-starost izvan granica: parity=3 and (age<44 or age>76) merit_err22 18560 0.42
-starost izvan granica: parity=4 and (age<56 or age>88) merit_err23 18730 0.42
-starost izvan granica: parity=5 and (age<68 or age>105) merit_err24 9443 0.21
-starost izvan granica: parity=6 and (age<80 or age>120) merit_err25 5508 0.12
-starost izvan granica: parity=7 and (age<92 or age>136) merit_err26 2707 0.06
-starost izvan granica: parity=8 and (age<104 or age>152) merit_err27 1431 0.03
-starost izvan granica: parity=9 and (age<116 or age>166) merit_err28 607 0.01
-starost izvan granica: parity=10 and (age<128 or age>180) merit_err29 379 0.01
-lokacije sa manje od 3 krave po godini teljenja merit_err40 189198 4.28
-različit datum teljenja kod istog rednog broja teljenja merit_err42 88893 2.01
Konačno stanje za izračun UV merit1 3392082 76.77

cattle - hol - td - 1703