Procjena uzgojnih vrijednosti za populacije goveda u Hrvatskoj
Nacionalni obračun UV veljača 2018
 
Goveda Nacionalni Obračun SIM

_ DOC PDG FEN MOD GEN RNG
Obračun UV                  
Proizvodnja Mliječnost Dnevna mliječnost  
  Mesnatost Svojstva kakvoće trupova  
Fitnes Plodnost Međutelidbeno razdoblje  
    Dob kod prvog teljenja  
    Lakoća teljenja i mrtvorođena telad  
  Muznost Protok mlijeka  
  Vanjština Ocjena prvotelki  
  Ostalo Somatske stanice          
Indeksi Selekcijski indeks            
Parametri   Komponente varijance            
Izveštaji                
                   
Legenda ___ Razno (dokumenti, izvještaji)              
  DOC=Dokument Opis modela - IB format (engleski)              
  PDG=Porijeklo Analiza porijekla              
  FEN=Fenotip Analiza podataka za izračun UV              
  MOD=Model Analiza utjecaja u modelima              
  GEN=Genotip UV, korelacija sa prethodnim obračunom              
  RNG=Rang Rangovi, % rangovi, liste životinja              

Hrvatska poljoprivredna agencija
Odjel za procjene UV
Obrada: 5 veljača 2018
Zadnja promjena: 20 ožujak 2018 u 9:46