Procjena uzgojnih vrijednosti za populacije goveda u Hrvatskoj
Nacionalni obračun UV listopad 2019
 
Goveda Nacionalni Obračun HOL

_ DOC PDG FEN MOD GEN RNG
Obračun UV                  
Proizvodnja Mliječnost Dnevna mliječnost  
Fitnes Plodnost Međutelidbeno razdoblje  
    Dob kod prvog teljenja  
    Lakoća teljenja i mrtvorođena telad  
  Muznost Protok mlijeka  
  Vanjština Ocjena prvotelki  
  Ostalo Somatske stanice          
Indeksi Selekcijski indeks            
Parametri   Komponente varijance            
Izveštaji                
                   
Legenda ___ Razno (dokumenti, izvještaji)              
  DOC=Dokument Opis modela - IB format (engleski)              
  PDG=Porijeklo Analiza porijekla              
  FEN=Fenotip Analiza podataka za izračun UV              
  MOD=Model Analiza utjecaja u modelima              
  GEN=Genotip UV, korelacija sa prethodnim obračunom              
  RNG=Rang Rangovi, % rangovi, liste životinja              

Ministarstvo poljoprivrede
Odjel za procjenu UV
Obrada: 23 listopad 2019
Zadnja promjena: 19 studeni 2019 u 15:23