Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.09.2019
Nacionalni obračun UV rujan 2019
 
Genomska UV DEA 2019

SIJ OŽU TRA SVI LIP SRP KOL RUJ
Rezultati gUV teladi aktivna nova /sort: SI
      sva /sort: SI
      sva /sort: posjednik, SI
    izlučena  
  Genetski defekti i osobine statistika  
    po očevima teladi  
  Broj genotipizirane teladi po očevima  
    po posjedniku  
    po datumu prvog izračuna  
Izvještaji Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV  
  Status poslanih uzoraka bez izračunatih gUV  
Kalendar Termini slanja uzoraka    
  Pregled zahtjeva za genotipizaciju    
Dokumentacija      

Ministarstvo poljoprivrede
Odjel za procjenu UV
Obrada: 3 rujan 2019
Zadnja promjena: 3 rujan 2019 u 10:57