Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 07.10.2016
Nacionalni obračun UV listopad 2016
 
Genomska UV DEH 2016

OŽU TRA LIS
Rezultati gUV teladi aktivna nova /sort: SI
      sva /sort: SI
      sva /sort: posjednik, SI
    izlučena  
  Genski defekti i osobine statistika  
    po očevima teladi  
  Broj genotipizirane teladi po očevima  
    po posjedniku  
    po datumu prvog izračuna  
Kalendar Termini slanja uzoraka    
Dokumentacija      

Hrvatska poljoprivredna agencija
Odjel za procjene UV
Obrada: 7 listopad 2016
Zadnja promjena: 7 listopad 2016 u 13:07