Poštovani korisnici,
 Sukladno Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/2014) Ministarstvo poljoprivrede provodi migraciju JRDŽ sustava
 na državnu informacijsku infrastrukturu te osigurava pristup putem elektroničke vjerodajnice, odnosno NIAS-a za korisnike ePosjednik portala.

 Portalu ePosjednik pristupat će se putem linka https://ePoljoprivreda.mps.hr, prijavom putem NIAS-a te odabirom ikonice ePosjednik.
 Portalima VETIS i HAGRIS te integracijskim servisima mijenja se domenska adresa iz https://stoka.hpa.hr u https://stoka.mps.hr
 Slijedom navedenoga novi linkovi na portale i servise su sljedeći:
 https://stoka.mps.hr/vetis
 https://stoka.mps.hr/hagris
 https://stoka.mps.hr/eposjednik
 https://stoka.mps.hr/HagrisAPI
 https://stoka.mps.hr/VetisAPI
 https://stoka.mps.hr/HapihAPI
 https://stoka.mps.hr/MesoAPI
 https://stoka.mps.hr/PartnerAPI
 https://stoka.mps.hr/PosjednikAPI

 Migracija JRDŽ sustava započinje 29. ožujka 2024. godine u popodnevnim satima, kada se gase portali i servisi na postojećim adresama,
 a završava 1. travnja 2024. godine kada će sustavi biti potpuno dostupni na novim adresama.
 U navedenom razdoblju može se očekivati povremena nedostupnost JRDŽ sustava.